محصولات
معرفی همکاران سایت و همکاران مرکز خدمات مشاوره و آموزش داروهای اینترفرون
دوست عزیز
برای تهیه محتوا و طراحی این سایت، دستان زیادی شب و روز بی وقفه نوشته‌اند و چشمان زیادی، خستگی ناپذیرانه در لابه‌لای سطور این صفحات دویده‌اند تا مبادا نوشته اشتباهی، به سهو در پیش دیدگان عزیزان مراجعه کننده قرار گیرد یا طرحی در نظر این عزیزان مقبول نیفتد.
پس در اینجا بر خود لازم می‌دانیم تا با معرفی این یاوران همیشه مومن، اندکی از مراتب قدردانی خود را به جا آورده باشیم.

دکتر ساناز شهریاری
داروساز، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسئول فنی و مدیر واحد مطالعات بالینی شرکت اکتوورکو

دکتر فرهاد حاتمی سعدآبادی
پزشک، فارغ‌التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناس ارشد آموزش پزشکی، فارغ‌التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Medical Advisor و مسئول علمی مطالعات بالینی شرکت اکتوورکو

دکتر نگار مافی
پزشک، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران
پزشک پژوهشگر و مشاور علمی مرکز خدمات مشاوره و آموزش داروهای اینترفرون

دکتر مهرناز تبریزی
پزشک، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران
پزشک پژوهشگر و مشاور علمی مرکزخدمات مشاوره و آموزش داروهای اینترفرون

رویا جوانمردی
پرستار، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم‌ پزشکی زنجان
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، فارغ التحصیل از دانشکده علوم تحقیقات
مشاور اجرائی مرکزخدمات مشاوره و آموزش داروهای اینترفرون

نشاط هاتف
پرستار، فارغ التحصیل از دانشکده پرستاری دانشگاه علومپزشکی ایران
پژوهشگر و مشاور آموزشی مرکز خدمات مشاوره و آموزش دارو های اینترفرون

الیکا رحمان پناه
پرستار، فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی
پژوهشگر و مشاور آموزشی مرکز خدمات مشاوره و آموزش داروهای اینترفرون

آیلار تقوی
کاردان کامپیوتر، فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی
مسئول ثبت و نگهداری داده های مرکز خدمات مشاوره و آموزش داروهای اینترفرون

The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.