اکتوفرون
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
تزریق اکتووکس
از یک پد الکلی جدید جهت تمیز کردن محل تزریق مورد نظر استفاده کنید. کلاهک محافظتی سرسوزن را مستقیما بردارید. از پیچاندن کلاهک خودداری کنید.
با یک دست، پوست اطراف محل تزریق را به بیرون بکشید. با دست دیگر سرنگ را شبیه یک مداد در دست گرفته و با یک حرکت سریع سوزن را با زاویه 90 درجه به داخل عضله وارد کنید.
درحالیکه سوزن داخل پوست است، پوست را رها کرده و با همان دست به آرامی پیستون را بالا بکشید. درصورتیکه خون در سرنگ ظاهر شد، سوزن را از محل تزریق بیرون کشیده و با یک گاز استریل روی محل تزریق فشار وارد کنید. شما باید سرسوزن را تعویض نموده و محل جدیدی را جهت تزریق انتخاب و تمیز نمائید.
در صورتیکه خون در سرنگ ظاهر نشد، به آرامی پیستون را به سمت داخل فشار دهید تا سرنگ خالی گردد.
گاز استریل را نزدیک سوزن در محل تزریق قرار دهید و سوزن را مستقیما به خارج بکشید. گاز استریل را برای چند ثانیه روی محل تزریق فشار دهید یا با حرکات مدور به آرامی بمالید.
درصورتیکه از محل تزریق خون آمد، آن را پاک کرده و در صورت لزوم از یک باند چسبنده استفاده کنید.
سرنگ، ویال و سوزن استفاده شده را در ظرف مخصوص دفع سرنگ بیاندازید. از سرنگ یا سوزن بیش از یک بار استفاده نکنید.
The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.