اکتوفرون
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
انتخاب محل تزریق
بهترین محلها برای تزریق داخل عضلانی، ران و قسمت فوقانی بازو می باشد. جهت مشخص شدن محل دقیق تزریق، می توانید فیلم آموزش اکتووکس را که در صفحه اول قرار دارد دانلود و مشاهده نمائید.
هر بار تزریق را در محل متفاوتی انجام دهید. به سادگی با جابجا کردن محل تزریق بین قسمت فوقانی بازو و ران چرخش را انجام دهید. یادداشت کردن تاریخ و محل تزریق در هر بار به شما کمک خواهد کرد.
تزریق را در مناطقی که پوست آن ملتهب، قرمز، کبود یا عفونی شده یا جای زخم دارد، انجام ندهید.
The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.