اکتوفرون
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
نحوه آماده سازی یک دوز اکتووکس
همواره از ویال جدید و باز نشده اکتووکس برای هر تزریق استفاده کنید. هرگز از ویالها و سرنگها دو بار استفاده نکنید.
یک سطح صاف و تمیز و با نور خوب شبیه یک میز را در نظر گرفته و همه وسایلی را که جهت تزریق به خود نیاز دارید، بر روی آن قرار دهید.
بهتر است یک بسته اکتووکس را حدود 30 دقیقه قبل از تزریق از یخچال خارج نمائید تا دمای آن به دمای اتاق برسد. محلولی که دمای آن به دمای اتاق رسیده است، جهت تزریق مناسبتر است.

شما به موارد زیر احتیاج دارید:
یک ویال اکتووکس (پودر سفید تا سفید مایل به شیری)
یک سرنگ پر‌شده از حلال حاوی آب مقطر استریل یک‌بار مصرف
سرسوزن های استریل (سرسوزن سبز جهت حل کردن پودر و سرسوزن آبی جهت تزریق)
جهت به حداقل رساندن احتمال عفونت خیلی مهم است که محل انجام عملیات تزریق، دستان شما و محل تزریق تمیز باشند. شما باید دستان خود را قبل از آماده کردن دارو، با آب و صابون بشوئید.
تاریخ انقضای روی ویال اکتووکس و حلال را بررسی نمائید. درصورتیکه از تاریخ انقضای دارو یا حلال گذشته است، از مصرف آن اجتناب کنید.
درپوش ویال اکتووکس را برداشته و پوشش لاستیکی سر ویال را با پنبه الکل تمیز نمائید.
سرسوزن سبز را روی سرنگ پر‌شده از حلال قرار دهید و سوزن را روی پوشش لاستیکی سر ویال گذاشته و به سمت داخل ویال فشار دهید.
به آرامی پیستون را به سمت پائین فشار دهید و کل محتوای سرنگ را قطره قطره به داخل ویال منتقل کنید. توجه داشته باشید که افزودن سریع حلال ممکن است منجر به ایجاد کف شده و خارج کردن اکتووکس از ویال را مشکل کند.
همانطور که سرنگ به ویال متصل است، به آرامی ویال را بچرخانید تا همه پودر حل شود. از تکان دادن شدید ویال خودداری نمائید، چرا که منجر به ایجاد کف می‌شود.
در صورتیکه محلول شفاف نبوده یا در آن ذره وجود داشته باشد، از مصرف آن اجتناب نموده و آن را دور بریزید.
پیستون را به طور کامل به داخل فشار دهید تا هوای آن خارج گردد.
به آرامی پیستون را به بیرون بکشید تا کل محلول وارد سرنگ گردد.
انتهای سرنگ پر شده را نگه داشته و آن را از ویال خارج کنید.
سرسوزن آبی را به سرنگ متصل کنید.
سرنگ را بچرخانید تا سر آن در بالا قرار گیرد. جهت خارج کردن هوا به آرامی به سرنگ ضربه بزنید تا حبابهای هوا بالا بیاید.
به آرامی پیستون را فشار دهید تا هوا خارج گردد. از خارج شدن بیش از یک قطره کوچک از محلول جلوگیری کنید. پوشش سوزن را سرجای خود گذاشته و سرنگ را کنار بگذارید تا محل تزریق آماده گردد.
The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.