اکتوفرون
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
 • Actoferon
نحوه مصرف اکتووکس
اکتووکس به صورت داخل عضلانی، یک روز در هفته و در یک روز مشخص (برای مثال دوشنبه ها) تزریق می‌گردد.
در صورت فراموشی یک نوبت تزریق دارو چه بایدکرد؟
در صورتیکه تزریق دارو را در یک نوبت فراموش کردید، به محض اینکه به خاطر آوردید آن را تزریق کنید. در هفته های بعد تزریق دارو را مطابق با روال عادی انجام دهید. تزریق اکتووکس را در دو روز متوالی انجام ندهید. دقیقا دارو را معادل با مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف کنید و تنها با دستور پزشک مقدار مصرف آن را تغییر دهید.
The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.