اکتوفرون
چه کسانی نباید اکتووکس را مصرف کنند
درصورتیکه قبلا با مصرف اینترفرون بتا یا آلبومین دچار واکنش حساسیتی (سختی در تنفس، خارش، گرگرفتگی یا راشهای پوستی در سراسر بدن) شده اید از مصرف اکتووکس اجتناب کنید.
The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.