اکتوفرون
نحوه آماده سازی یک دوز اکتوریف
همواره از یک سرنگ پرشده جدید و باز نشده اکتوریف، برای هر تزریق استفاده نمائید. هرگز از یک سرنگ دو بار استفاده نکنید.
یک سطح صاف و تمیز و با نور خوب شبیه یک میز را در نظر گرفته و همه وسایلی را که جهت تزریق نیاز دارید، بر روی آن قرار دهید.
بهتر است یک بسته اکتوریف را حدود 30 دقیقه قبل از تزریق از یخچال خارج نمائید، تا دمای آن به دمای اتاق برسد. محلولی که دمای آن به دمای اتاق رسیده است، جهت تزریق مناسبتر است.
جهت به حداقل رساندن احتمال عفونت، خیلی مهم است که محل انجام عملیات تزریق، دستان شما و محل تزریق تمیز باشند. شما باید دستان خود را قبل از آماده کردن دارو، با آب و صابون بشوئید.
تاریخ انقضای دارو را مشاهده نمائید. در صورتیکه از تاریخ انقضای دارو گذشته است، از مصرف آن اجتناب نمائید. تاریخ انقضای دارو روی سرنگ و جعبه حک شده است.
محتوای داخل سرنگ را به دقت بررسی نمائید. محلول باید شفاف یا اندکی زردرنگ باشد. درصورتیکه محلول کدر، تغییر رنگ یافته یا حاوی ذره باشد، از مصرف آن خودداری نمائید.
The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.