اکتوفرون
نحوه مصرف اکتوریف
اکتوریف به صورت زیر پوستی3 سه روز درهفته، روزهای زوج یا روزهای فرد، تزریق می‌گردد. فاصله بین دو تزریق، باید حداقل 48 ساعت باشد بنابراین بهتر است در یک ساعت مشخص در روز و ترجیحا عصرها تزریق صورت گیرد. پزشک، مقدار مصرف اکتوریف را برای شما مشخص می کند و ممکن است بر اساس پاسخ شما به درمان، مقدار مصرف دارو را تغییردهد. شما نباید مقدار مصرف دارو را بدون مشورت پزشک تغییر دهید.
در صورت فراموشی یک نوبت تزریق دارو چه بایدکرد؟
درصورتیکه تزریق دارو را فراموش کردید، به محض اینکه به خاطر آوردید دارو را مصرف کرده، ولی از مصرف دارو در روز بعد اجتناب کنید. اکتوریف را در دو روز پی در پی مصرف نکنید. در هفته های بعد، تزریق دارو را مطابق با روال عادی انجام دهید.
تا زمانیکه خودتان یا دیگری آشنایی کامل با نحوه تزریق دارو کسب ننموده‌اید و به راحتی قادر به تهیه دارو و تزریق آن نیستید، از تزریق دارو اجتناب کنید.

avtoverco
The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.