اکتوفرون
مصرف اکتوفرون و بارداری
شما باید از باردار شدن تا زمانیکه پزشک شما اجازه بدهد، در حین مصرف اکتوفرون خودداری کنید. اکتوفرون ممکن است موجب سقط جنین گردد. درصورتیکه حین مصرف اکتوفرون باردار شدید، مصرف دارو را قطع نموده و با پزشک خود تماس بگیرید.
مصرف اکتوفرون و شیردهی
اینکه اکتوفرون در شیر ترشح می شود یا نه هنوز مشخص نشده، بنابراین در صورتیکه به کودک خود شیر می دهید پزشک خود را مطلع نمائید. ممکن است پزشک داروی شما را قطع نماید.

The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.