اکتوفرون
تزریق اکتوفرون
- محل تزریق را با استفاده از پد آغشته به الکل، با حرکات دایره ای شکل تمیز نمائید. جهت جلوگیری از سوزش، قبل از تزریق اکتوفرون صبرکنید تا پوستتان کاملا خشک شود.
- پوشش سرسوزن را بردارید.
- درصورتیکه پزشک شما مقدار کمتری از دوز کامل یک میلی لیتر را برای شما تجویز کرده است، به آرامی پیستون را فشار دهید تا مقدار داروی موجود در سرنگ معادل با مقداری که پزشک برای شما تجویز کرده است، گردد.
- با کمک انگشت شست و سبابه قسمتی از پوست اطراف محل تمیز شده را به سمت هم فشار دهید. سرنگ را شبیه یک مداد در دست دیگر خود بگیرید.
- همانطور که پوست قسمت مورد نظر را برجسته کرده‌اید، سوزن را شبیه یک نیزه به سرعت با زاویه 90 درجه به زیر پوست محل مورد نظر وارد نمائید.
- بعد از اینکه سوزن وارد شد، انگشتان خود را که به منظور برجسته کردن پوست قرار داده بودید، برداشته و با یک فشار آرام و پیوسته روی پیستون، دارو را تزریق کنید تا زمانیکه همه دارو تزریق شده و سرنگ خالی شود.
- سوزن را خارج کرده و با یک گاز استریل فشار ملایمی را بر محل تزریق وارد نمائید. استفاده از کمپرس سرد روی محل تزریق، باعث کاهش واکنشهای پوستی موضعی می گردد.
- سرنگ، ویال و سوزن استفاده شده را در ظرف مخصوص دفع سرنگ بیاندازید. از سرنگ بیش از یک بار استفاده نکنید.

The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.