اکتوفرون
انتخاب محل تزریق
بهترین محلها جهت تزریق اکتوفرون، ران، سطح خارجی قسمت فوقانی بازو، شکم و باسن می باشند. از محلهای نزدیک ناف یا خط کمر جهت تزریق استفاده نکنید. هر بار تزریق را در محل متفاوتی انجام دهید. جابجا کردن چرخشی محل تزریق باعث کاهش عوارض موضعی می‌گردد.
جهت درک بهتر این موضوع، می توانید فیلم آموزش تزریق اکتوفرون را که در صفحه اول قرار دارد دانلود و مشاهده نمایید.
همچنین یادداشت کردن تاریخ و محل تزریق در هر بار در انجام هر چه بهتر این امر به شما کمک خواهد کرد. برای دانلود فرم ثبت تاریخ و محل تزریق، می توانید اینجا را کلیک کنید.
تزریق را در مناطقی که پوست آن ملتهب، قرمز، کبود یا عفونی شده یا جای زخم دارد، انجام ندهید.


The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.