اکتوفرون
نحوه آماده سازی یک دوز اکتوفرون
همواره از ویال جدید و باز نشده اکتوفرون برای هر تزریق استفاده کنید. هرگز از ویالها و سرنگها، دو بار استفاده نکنید.
یک سطح صاف و تمیز و با نور خوب شبیه یک میز را در نظر گرفته و همه وسایلی را که جهت تزریق نیاز دارید، بر روی آن قرار دهید.
بهتر است یک بسته اکتوفرون را حدود 30 دقیقه قبل از تزریق از یخچال خارج نمائید تا دمای آن به دمای اتاق برسد. محلولی که دمای آن به دمای اتاق رسیده است، جهت تزریق مناسبتر است.
شما به موارد زیر احتیاج دارید:
- یک ویال اکتوفرون (پودر سفید تا سفید مایل به شیری)
- یک سرنگ پر‌شده از حلال حاوی کلرور سدیم%0/54 یک‌بار مصرف
- سرسوزن های استریل (سرسوزن سبز جهت حل کردن پودر و سرسوزن طوسی جهت تزریق)
جهت به حداقل رساندن احتمال عفونت خیلی مهم است که، محل انجام عملیات تزریق، دستان شما و محل تزریق تمیز باشند. شما باید دستان خود را قبل از آماده کردن دارو، با آب و صابون بشوئید.
- تاریخ انقضای روی ویال اکتوفرون و حلال را بررسی نمائید. درصورتیکه از تاریخ انقضای دارو یا حلال گذشته است از مصرف آن اجتناب کنید.
- درپوش ویال اکتوفرون را برداشته و پوشش لاستیکی سر و یال را با پنبه الکل تمیز نمائید.
- سرسوزن سبز را روی سرنگ پر شده از حلال قرار دهید و سوزن را روی پوشش لاستیکی سر ویال گذاشته و به سمت داخل ویال فشار دهید.
- به آرامی پیستون را به سمت پائین فشار دهید و کل محتوای سرنگ را قطره قطره به داخل ویال منتقل کنید. توجه داشته باشید که افزودن سریع حلال، ممکن است منجر به ایجاد کف شده و خارج کردن اکتوفرون از ویال را مشکل کند.
- همانطور که سرنگ به ویال متصل است، به آرامی ویال را بچرخانید تا همه پودر حل شود. از تکان دادن شدید ویال خودداری نمائید چرا که منجر به ایجاد کف می شود.
- در صورتیکه محلول شفاف نبوده یا در آن ذره وجود داشته باشد، از مصرف آن اجتناب نموده و آن را دور بریزید.
- پیستون را به طور کامل به داخل فشار دهید تا هوای آن خارج گردد.
- به آرامی پیستون را به بیرون بکشید تا کل محلول وارد سرنگ گردد.
- انتهای سرنگ پر شده را نگه داشته و آن را از ویال خارج کنید.
- سرسوزن طوسی را به سرنگ متصل کنید.
- سرنگ رابچرخانید تا سر آن در بالا قرار گیرد. جهت خارج کردن هوا به آرامی به سرنگ ضربه بزنید تا حبابهای هوا بالا بیاید.
- به آرامی پیستون را فشار دهید تا هوا خارج گردد و سطح محلول به نشانه 1ml روی سرنگ (یا مقدار تجویز شده توسط پزشکتان) برسد.
- پوشش سوزن را سر جای خود گذاشته و سرنگ را کنار بگذارید تا محل تزریق آماده گردد.
- درصورتیکه شما نمی توانید بلافاصله تزریق را انجام دهید، محلول آماده شده را در یخچال قرار داده و حداکثر ظرف مدت 3 ساعت تزریق را انجام دهید. از یخ زدگی محلول محافظت کنید.

The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.