اکتوفرون
نحوه مصرف اکتوفرون
اکتوفرون به صورت زیر جلدی و یک روز در میان تزریق می‌گردد. فاصله بین دو تزریق باید حدود 48 ساعت (دو روز) باشد. بنابراین بهتر است که تزریق در یک ساعت مشخص در روز (ترجیحاً عصرها) صورت گیرد.
در صورت فراموشی یک نوبت تزریق دارو چه باید کرد؟
در صورتیکه تزریق دارو را در یک نوبت فراموش کردید، به محض اینکه به خاطر آوردید آن را تزریق کنید. البته تزریق نباید در دو روز متوالی انجام گیرد. دقیقا دارو را معادل با مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف کنید و تنها با دستور پزشک مقدار مصرف آن را تغییر دهید.
تا زمانیکه خودتان یا دیگری آشنایی کامل با نحوه تزریق دارو کسب ننموده اید و به راحتی قادر به تزریق آن نیستید، از تزریق دارو اجتناب کنید.


The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.