اکتوفرون
تائیدیه ها و مجوز های دارو
تائیدیه کیفی آزمایشگاه بین المللی و معتبر چارلز ریور3 انگلستان و آلمان
تائیدیه کیفی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران
تائیدیه کیفی از آزمایشگاه کنترل سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران
تائیدیه کیفی از وزارت بهداشت کشورهای مختلف آمریکای جنوبی، اروپا و آسیا
تائیدیه جی‌ام‌پی (مطابقت با اصول بهینه تولید4) برای خط تولید دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران
تائیدیه جی‌ام‌پی (مطابقت با اصول بهینه تولید) برای خط تولید دارو توسط وزارت بهداشت کشورهای مختلف آمریکای جنوبی، اروپا و آسیا
تائیدیه های اثربخشی و ایمنی پس از انجام مطالعات کامل حیوانی و انسانی (فاز سوم) و اثبات اثربخشی مشابه داروی بتافرون

The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.