اکتوفرون
اکتوفرون1 چیست؟
اینترفرون ها گروهی از پروتئین ها هستند که در پاسخ به عفونت های ویروسی در بدن تولید می شوند. این پروتئین ها مقاومت سلولهای مجاور را نسبت به حمله ویروس ها افزایش داده، تقسیم ویروسی را مهار کرده و پاسخ ایمنی بدن را تنظیم می کنند. اینترفرون بتا توسط فیبروبلاست ها تولید می شود و در درمان مولتیپل اسکلروز کاربرد دارند، به این صورت که عوامل ایجاد التهاب را در مغز و تعداد سلولهای التهابی که از سد خونی مغزی کاهش می دهد. همچنین تولید فاکتور رشد عصبی را افزایش میدهد و به این ترتیب در بهبود دوره زندگی سلولهای عصبی موثر است.
اینترفرون بتا در درمان بیماران مبتلا به فرم عودکننده- فروکش کننده MS که تشخیص در ایشان توسط MRI تایید شده است و همچنین در موارد سندرم بالینی منفرد، وقتی فرد دچار یک حمله التهابی عصبی شده که در طولانی مدت خطر ابتلا به MS را در پی دارد، کاربرد دارد.
اکتوفرون (اینترفرون بتا-1b) با استفاده از باکتری اشریشیا کلای تولید می شود و به صورت زیرجلدی و یک روز درمیان تجویز می شود.
avtoverco
The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.