محصولات
هنگامی که احساس می‌کنید به انتها رسیده اید و حتی نمی‌توانید یک قدم بردارید و زندگی به نظر پوچ می رسد: این زمانی است برای شروع دوباره، مثل باز کردن یک صفحه جدید در کتاب زندگی. افرادی که برنامه کاملی برای روزهای بارانی می‌چینند فرصت لذت بردن از روزهای آفتابی را از دست می‌دهند.

پنج قانون خوشبختی:
1. قلب‌تان را از نفرت پاک کنید
2. ذهن‌تان را از نگرانی ها دور کنید
3. ساده زندگی کنید
4. بیشتر ببخشید
5. کمتر توقع داشته باشید

راه های کسب آرامش:
1. جلوی گریه خود را نگیرید و گهگاهی گریه کنید
2. به داشته های خود قناعت کنید
3. در محل کار و زندگی خود گل و گیاه نگه دارید
4. از لحظات زیبای زندگیتان عکس و فیلم تهیه کنید تا در لحظات ناراحتی به آن نگاه کنید، تا به یاد آورید که زندگی همیشه برای شما تلخ نبوده است
5. سعی کنید در هنگام عصبانیت خود را به گونه ای تخلیه کنید (مورد عصبانیت‌تان را بنویسید و پاره کنید)
6. شاد کردن دیگران باعث می‌شود احساس و انرژی مثبتی به شما منتقل شود


برای آینده‌تان هدف تعیین کنید. هرگز به کمتر از آن رضایت ندهید. درک کنید که افراد دیگری در دنیا وجود دارند با مشکلاتی بسیار بزرگتر از شما.
قدر چیزهای خوب را در زندگی‌تان بدانید، و بخاطر اوقاتی که با عزیزانتان دارید، سپاسگزار باشید.
زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان سپری کنید.
ارزش چیزهای ساده را در زندگی احساس کنید و گرفتار مادیات نشوید. ساده زندگی کنید، خودتان باشید و خوشبخت.
قوانینی برای خوشبختی:
1. موهبتهای خود را شمارش کنید، نه مشکلاتتان را
2. در لحظه زندگی کنید
3. بگوئید دوستت دارم
4. بخشنده باشید نه گیرنده
5. در هر چیزی و هر کسی، خوبی‌ها را جستجو کنید
6. هر روز دعا کنید
7. هر روز حداقل یک کار خوب انجام دهید
8. در زندگی اولویت داشته باشید
9. اجازه ندهید مسائل کوچک و خیالی شما را آزار دهد
10. عادت «همین الان انجامش بده» را تمرین کنید
11. زندگیتان را با خوبی پر کنید
12. خندیدن و گریه کردن را بیاموزید
13. لبخند بزنید تا دنیا به شما لبخند بزند
14. از هیچ چیز یا هیچ کس نترسید
15. در سختی ها به خدا توکل کنید

آیا می‌دانید چرا خوشبخت بودن مشکل است؟
چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می‌شود سر باز می زنیم.
نگذارید کسی که از رویاهایش دست کشیده، شما را هم از رویاهایتان منصرف کند.


The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.