محصولات
خبر قبلی خبر بعدی


19/3/1392

برگزاری همایش روز جهانی ام اس در اصفهان

همایش روز جهانی ام اس در تاریخ 92/3/9  در ورزشگاه آزادی اصفهان با حضور 1500 نفر از بیماران ام اس و خانواده های آنان برگزار گردید. واحد حمایت از بیماران ام اس شرکت اکتوورکو با حضور فعال در این همایش، ضمن معرفی داروهای اینترفرون  (اکتووکس، اکتوفرون و اکتوریف) و سایت  (www.msmarkaz.com) ، جهت عضویت در اولین نشریه دو ماهنامه الکترونیک ام اس در ایران از بیماران ثبت نام بعمل آورد. تعدادی از نورولوژیست های مطرح اصفهان از جمله آقای دکتر اعتمادی فر، دکتر خلیقی نژاد، دکتر عینی و دکتر چیت ساز نیز در این همایش سخنرانی کرده و از غرفه شرکت اکتوورکو بازدید نمودند. در این همایش کتاب غبار ام اس بر بالهای من از طرف شرکت اکتوورکو به پزشکان و مدعوین اهدا گردید که با استقبال بی نظیری روبرو شد.

The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.