محصولات

1392/8/25
دهمین کنگره بین المللی ام اس ایران و اولین کنگره بین المللی بیماری دویک

دهمین کنگره بین المللی ام اس ایران و اولین کنگره بین المللی بیماری دویک از تاریخ 1 تا 3 آبان ماه 1392 در شهر اصفهان برگزار شد. در این کنگره غرفه شرکت داروسازی اکتوورکو با حضور کارشناسان و مسئولین علمی این شرکت برای اطلاع رسانی در رابطه با آخرین یافته های مربوط به داروهای گروه اینترفرون و گروه سی ان اس (CNS) پذیرای پزشکان وبیماران ونمایندگان انجمن های ام اس از شهرهای مختلف بود در این میان تعدادی از اساتید نوررولوژی از شهرهای مختلف ایران مهمان افتخاری شرکت اکتوورکو بودند.


1392/8/8
برگزاری چهارمین کار گاه آموزشی

چهارمین کارگاه آموزشی با عنوان تغذیه و رژیم درمانی در ام اس و با حضور بیماران مصرف کننده اینترفرون در مرکز خردمند برگزارشد. چهارمین کارگاه آموزشی با عنوان تغذیه و رژیم درمانی در ام اس و با حضور بیماران مصرف کننده اینترفرون در مرکز خردمند برگزارشد. 


1392/8/8
برگزاری چهارمین کار گاه آموزشی

چهارمین کارگاه آموزشی با عنوان تغذیه و رژیم درمانی در ام اس و با حضور بیماران مصرف کننده اینترفرون در مرکز خردمند برگزارشد. چهارمین کارگاه آموزشی با عنوان تغذیه و رژیم درمانی در ام اس و با حضور بیماران مصرف کننده اینترفرون در مرکز خردمند برگزارشد. 


1392/6/5
برگزاری سومین کارگاه آموزشی ویژه بیماران ام اس

این کارگاه در تاریخ 24/5/92 با حضور سرکارخانم هادیان، جناب آقای سنگلجی و بیماران مصرف کننده اینترفرون و به مدت 2ساعت  در محل مرکز مشاوره و آموزش اینترفرون های شرکت اکتوورکو ...


1392/4/15
برگزاری دومین کار گاه آموزشی

دومین کارگاه آموزشی با عنوان تغذیه و رژیم درمانی در ام اس و با حضور بیماران مصرف کننده اینترفرون در مرکز خردمند برگزارشد. دومین کارگاه آموزشی با عنوان تغذیه و رژیم درمانی در ام اس و با حضور بیماران مصرف کننده اینترفرون در مرکز خردمند برگزارشد. 

2 3 4 5 6 7 8 ... 

The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.