محصولات

1396/10/10
به زودی گردهمایی بزرگ بیماران مبتلا به ام اس، در شهر مشهد

به زودی همایش بزرگ پرسش وپاسخ بیماران مبتلا به ام اس، با حضور اساتید برجسته بیماریهای مغز و اعصاب در شهر مشهد


1396/10/9
برگزاری همایش اختلالات ادراری و مشکلات دفع در بیماران مبتلا به ام اس

همایش یکروزه اختلالات دفع و مشکلات ادراری در بیماران مبتلا به ام اس، مصرف کننده داروهای اینترفرون شرکت داروسازی اکتوورکو


1396/10/9
برگزاری گردهمایی بزرگ سالانه بیماران مبتلا به ام اس شهر اصفهان

گردهمایی بزرگ سالانه بیماران مبتلا به ام اس، مصرف کننده داروهای اینترفرون شرکت داروسازی اکتوورکو


1396/10/6
به زودی همایش یکروزه اختلالات ادراری و مشکلات دفع در بیماران مبتلا به ام اس

همایش یکروزه اختلالات ادراری و مشکلات دفع در بیماران مبتلا به ام اس


1396/9/29
به زودی گردهمایی بزرگ بیماران مبتلا به ام اس، مصرف کننده داروهای اینترفرون شرکت داروسازی اکتوورکو در شهر اصفهان

برگزاری گردهمایی بیماران مبتلا به ام اس، مصرف کندده داروهای اینترفرون شرکت داروسازی اکتوورکو روز جمعه مورخ 96.10.01 در شهر اصفهان

... 1 2 3 4 5 6 

The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.