محصولات
تست سنجش میزان افسردگی (تست بک)

 

این پرسشنامه حاوی 21 گروه جملات است. لطفا هر­گروه از جملات را به دقت بخوانید. سپس در هرگروه از جملات یک جمله را انتخاب کنید­که بهتر از همه گویای احساسات شما طی دو هفته گذشته تا به همین امروز است. روی شماره کنار جمله­ای که انتخاب کرده­اید، کلیک نمائید. اگر به نظرتان می­رسدکه در یک گروه از جملات، چند جمله به یک اندازه در مورد شما صدق می­کند، شماره­ای را که از همه بالاتر است، انتخاب­کنید.

هیچ سوالی را بی جواب نگذارید البته باید اجازه دهید تا آنچه در آن لحظه الهام می شود خودنمائی کند این الهام مسلما بر حسب موقعیتها و لحظه ها فرق می کند اما در صورتیکه بخواهید وضعیت خلقی فعلی خود را مشخص نمائید باید وضعیت خود را در دوهفته گذشته ملاک عمل قرار دهید.1-

من احساس غمگینی نمی کنم.
من خیلی اوقات احساس غمگینی می کنم.
من همیشه غمگین هستم.
من به قدری غمگین هستم که نمی توانم تحمل کنم.

2-

من نسبت به آینده دلسرد نیستم.
من بیشتر از گذشته به آینده دلسرد هستم.
من انتظار ندارم آینده بر وفق مرادم باشد.
من احساس میکنم برای من امیدی به آینده نیست و اوضاع فقط بدتر می شود.

3-

من احساس نمی کنم که فردی شکست خورده هستم.
من بیش از آنچه باید شکست خورده ام.
وقتی به گذشته می نگرم شکستهای زیادی را می بینم.
من احساس می کنم که به عنوان یک انسان، کاملا شکست خورده ام.

4-

من به اندازه گذشته از زندگی لذت می برم.
من به اندازه گذشته از زندگی لذت نمی برم.
من از آنچه که قبلا از آنها لذت می بردم خیلی کم لذت می برم.
من اصلا نمی توانم از چیزهایی که قبلا لذت می بردم هیچ لذتی ببرم.

5-

من به طور خاصی احساس گناه نمی کنم.
من در مورد خیلی چیزهایی که انجام داده ام و یا باید انجام می داده ام، احساس گناه می کنم.
من اغلب اوقات کاملا احساس گناه می کنم.
من همواره احساس گناه می کنم.

6-

من احساس نمی کنم که دارم تنبیه می شوم.
من احساس می کنم که شاید تنبیه شده ام.
من انتظار تنبیه شدن را دارم.
من احساس می کنم که دارم تنبیه می شوم.

7-

من همان احساسی را درباره خودم دارم که همیشه داشته ام.
من اعتماد به نفسم را از دست داده ام.
من از خودم مایوس شده ام.
من خودم از خودم بدم می آید.

8-

من بیشتر از حد معمول از خودم انتقاد نمی کنم و یا خودم را مقصر نمی دانم.
من بیشتر از گذشته از خودم انتقاد می کنم.
من به خاطر تمامی اشتباهاتم از خودم انتقاد می کنم.
من خودم را برای هر چیز بدی که اتفاق بیفتد مقصر می دانم.

9-

من به هیچ نوع فکری در مورد کشتن خودم ندارم.
من به کشتن خودم فکر کرده ام ولی این کار را نمی کنم.
من دلم می خواهد خودم را بکشم.
اگر این امکان را داشتم خودم را می کشتم.

10-

من بیشتر از گذشته گریه نمی کنم.
من بیشتر از گذشته گریه می کنم.
من به خاطر هر چیز کوچکی گریه می کنم.
من دلم می خواهد گریه کنم ولی نمی توانم.

11-

من بیشتر از حد معمول بی قرار و تحریک پذیر نیستم.
من بیشتر از حد معمول بی قراری می کنم و تحریک پذیر شده ام.
من به قدری بی قرار و نا آرام هستم که نمی توانم آرام باقی بمانم.
من به قدری بی قرار و نا آرام هستم که باید دائما یا حرکت کنم یا به کاری مشغول باشم.

12-

من علاقه ام را به سایر آدمها یا فعالیتها از دست نداده ام.
من در مقایسه با قبل، کمتر به سایر آدمها یا چیزها علاقمندم.
من بیشتر علاقه ام را به سایر آدمها یا فعالیتها از دست داده ام.
علاقمند شدن به هر چیزی برایم دشوار است.

13-

من تقریبا به خوبی گذشته تصمیم گیری می کنم.
به نظرم می رسد که تصمیم گیری برایم مشکلتر از حد معمول است.
من در تصمیم گیری بیشتر از گذشته مشکل دارم.
من در گرفتن هر نوع تصمیمی مشکل دارم.

14-

من احساس نمی کنم که بی ارزش هستم.
من خودم را به اندازه گذشته ارزشمند و مفید نمی بینم.
من احساس می کنم در مقایسه با سایر آدمها کم ارزشتر هستم.
من بی نهایت احساس بی ارزشی می کنم.

15-

من به اندازه گذشته انرژی دارم.
من کمتر از گذشته انرژی دارم.
من به آن اندازه انرژی ندارم که خیلی کار کنم.
آن قدر بی انرژی هستم که نمی توانم هیچ کاری انجام دهم.

16-

من هیچ تغییری در سبک خوابم تجربه نکرده ام.
الف) من تا حدودی بیشتر از حد معمول می خوابم.
ب) من تا حدودی کمتر از حد معمول می خوابم.
الف) من خیلی بیشتر از حد معمول می خوابم.
ب) من خیلی کمتر از حد معمول می خوابم.
الف) من بیشتر اوقات روز را می خوابم.
ب) من یک الی دو ساعت زودتر بیدار می شوم و نمی توانم مجددا بخوابم.

17-

من بیشتر از حد معمول تحریک پذیر نیستم.
من بیشتر از حد معمول تحریک پذیر هستم.
من به مراتب بیشتر از حد معمول تحریک پذیر هستم.
من تمام مدت تحریک پذیر هستم.

18-

من تغییری در اشتهایم تجربه نمی کنم.
الف) اشتهای من تا حدودی کمتر از حد معمول است.
ب) اشتهای من تا حدودی بیشتر از حد معمول است.
الف) اشتهای من به مراتب کمتر از گذشته است.
ب) اشتهای من به مراتب بیشتر از حد معمول است.
الف) من اصلا اشتها ندارم.
ب) من همیشه اشتها به غذا دارم.

19-

من می توانم به خوبی گذشته تمرکز داشته باشم.
من نمی توانم به خوبی گذشته تمرکز داشته باشم.
خیلی سخت است که فکرم را روی هر چیزی به مدت طولانی متمرکز کنم.
من متوجه شده ام که نمی توانم روی هیچ چیزی تمرکز کنم.

20-

من بیشتر از حد معمول خسته یا کسل نیستم.
زودتر و بیشتر از حد معمول خسته یا کسل می شوم.
من به قدری خسته یا کسل می شوم که نمی توانم بسیاری از کارهایی را که قبلا می کرده ام، انجام دهم.
من به قدری خسته یا کسل می شوم که نمی توانم اغلب کارهایی را که قبلا می کرده ام، انجام دهم.

21-

من متوجه تغییر تازه ای در علاقه جنسی ام نشده ام.
من کمتر از گذشته به امور جنسی علاقه دارم.
من در حال حاضر به مراتب کمتر به امور جنسی علاقه دارم.
من علاقه جنسی ام را کاملا از دست داده ام.


The Rolex's top Observatory chronometer, which has been cheap watch tested only after the movement has been put into the perpetual watches watch case, has an average error of less than two seconds per day, more than two times more accurate than the omega uk average chronometer certified chronometer.